Friday, June 2, 2017

Equinox To-Moro 10/65 TMH

(Lippitt Selassie x Lippitt Nancy Moro)
1963 stallion
sire

No comments:

Post a Comment